Showing: 11 - 17 of 17 RESULTS

Od wymagań do produkcji, czyli jak poprowadzić testerów w wsparciu projektu.

Każdy projekt, zaczyna się od pomysłu właściciela, oczekiwania użytkownika lub po prostu wymagania, a celem całego “delivery process” jest dostarczenie jego implementacji na produkcję. Bardzo często skupiamy się na rolach inżyniera wymagań, analityka biznesowego czy programisty, jako osób które doprecyzowują i dostarczają te funkcjonalności lub project managera który koordynuje pracę całego zespołu. Jednak rola test …