Każdy projekt, zaczyna się od pomysłu właściciela, oczekiwania użytkownika lub po prostu wymagania, a celem całego “delivery process” jest dostarczenie jego implementacji na produkcję. Bardzo często skupiamy się na rolach inżyniera wymagań, analityka biznesowego czy programisty, jako osób które doprecyzowują i dostarczają te funkcjonalności lub project managera który koordynuje pracę całego zespołu. Jednak rola test menedżera jest zaprojektowanie i zarządzanie procesem testowania który nie tylko musi efektywnie wspierać projekt, ale też uzasadniać dodatkowe działania jak inwestycja w automatyzacje, regresje czy prezentacja wyników która często zmienia plan projektu czy kształt samej funkcjonalności. Na bazie doświadczeń z ponad 15 lat chciałbym pokazać jak zadbać o efektywna komunikacje i wspolprace w zespole, jak utrzymać skupienie na najważniejszych aspektach testowania i wyników które powinno ono przynieść. Jak taki proces testowy zaprojektować, wdrożyć i monitorować dla wspólnego sukcesu całego produktu.