Showing: 11 - 17 of 17 RESULTS

Od CRUD do CQRS w praktyce

Dookoła CQRS obrosło wiele mitów. Zwykle przedstawiany jest jako trudny i przekomplikowany wzorzec wymagający kilku baz, szyny zdarzeń i innych fanaberii. W trakcie prelekcji przedstawię fakty i obalę te popularne mity, pokazując esencję CQRS. Jest nią skupienie się na procesie biznesowym, łatwość utrzymania i ergonomia pracy. Zobaczymy to na przykładzie ewolucji aplikacji CRUD, oglądając poszczególne …