Prelegenci

TBA TBA

TBA

Next

Jarosław Pałka

Neo4j

Adam Dubiel

building stuff @ allegro

Michał Żyliński

Google

Tomasz Stachlewski

Amazon Web Services

Paweł Klimczyk

Gemotial

Michał Furmankiewicz

Chmurowisko

Zostań prelegentem